Bà Trần Đình Thảo Bà Trần Đình Thảo - Nhân sự tổng hợp II
Công ty First solar
Hồ Chí Minh
Candidate
01 Jul, 2019


Tôi muốn thông báo cho bạn rằng tôi đã vượt qua thời gian thử việc. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn trong quá trình phỏng vấn và nhận việc. Chúc bạn tiếp tục thành công trong sự nghiệp.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh Candidate
Quản lý nguồn nhân lực
Công ty Niro Ceramic Việt Nam - Bà Võ Thị Kiều Trinh
Hồ Chí Minh SearchShare on network
Top page