Bà Tiên Đào Bà Tiên Đào - Quản trị nguồn nhân lực công ty
Công ty Tetra Pak Vietnam
Hồ Chí Minh
Search
27 Jun, 2018


Dịch vụ tận tâm. Rất tận tình phản hồi nhanh chóng.

Bạn mang đến một dịch vụ rất tốt và chất lượng cao cho ứng viên ở nhiều lĩnh vực.

Đây là dịch vụ tốt nhất mà tôi từng sử dụng.

Hảy tiếp tục phát huy nhé.Cám ơn sự hỗ trợ của bạn rất nhiều.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page