Bà Thu Nguyễn Bà Thu Nguyễn - Nhân sự
Công ty PCT International Việt Nam
Hồ Chí Minh
Search
03 Oct, 2018


Trước tiên, PCTV cảm ơn sự nhiệt tình của HR2b trong quá trình tư vấn, tuyển dụng nhân sự cho PCTV, giúp công ty chúng tôi tuyển được những ứng viên phù hợp, góp phần tạo nên sự phát triển của PCTV.

Chất lượng dịch vụ, dịch vụ khách hàng: tốt.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page