Bà Tạ Quế Anh Bà Tạ Quế Anh - Thư ký giám đốc
Công ty Lotte Card
Hà Nội
Candidate
03 Oct, 2018


Anh Trần Đức Tùng đã mang đến cho tôi cảm giác thân thiện từ lần đầu tiên tôi làm việc với anh ấy. Tôi cảm thấy liên hệ với anh ấy rất dễ dàng và anh ấy luôn sẵn lòng và vui vẻ giúp đỡ tôi, ngay cả sau giờ làm việc. Ngoài ra, anh ấy luôn quan tâm và cho tôi những lời khuyên đúng lúc. Cám ơn anh Trần Đức Tùng rất nhiều vì những sự giúp đỡ của anh.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page