Bà Sầm Huệ Mỹ Bà Sầm Huệ Mỹ - Giám đốc nhân sự
Công ty Golden Gate
Hà Nội
Search
02 May, 2018


Dù Trung có đi đâu thì anh ấy vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên khi quyết định hợp tác tuyển dụng


Hữu ích?
0 1
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page