Bà Quách Thị Việt Hoa Bà Quách Thị Việt Hoa - Điều phối viên
Công ty Oriflame
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Dịch vụ HR2B mang đến cho ứng viên những cơ hội việc làm có môi trường tốt phù hợp với kinh nghiệm ứng viên.
Người tư vấn hỗ trợ nhiệt tình, thông báo thông tin nhanh chóng đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến việc làm cho ứng viên.
DỊCH VỤ TỐT- TƯ VẤN VIÊN NHIỆT TÌNH.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate



Share on network
Top page