Bà Quách Thị Việt Hoa Bà Quách Thị Việt Hoa - Điều phối viên
Công ty Oriflame
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Dịch vụ HR2B mang đến cho ứng viên những cơ hội việc làm có môi trường tốt phù hợp với kinh nghiệm ứng viên.
Người tư vấn hỗ trợ nhiệt tình, thông báo thông tin nhanh chóng đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến việc làm cho ứng viên.
DỊCH VỤ TỐT- TƯ VẤN VIÊN NHIỆT TÌNH.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page