Bà Phương Trần Bà Phương Trần - Nghiên cứu viên
Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh
Search
01 Jul, 2019


Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã thành công giới thiệu ứng viên tiềm năng cho chúng tôi. Từ khi chúng ta ký kết hợp đồng tuyển dụng, chúng tôi có 4 nhân viên mới từ HR2B và họ vẫn làm việc rất tốt cho đến bây giờ. Với sự hỗ trợ chuyên nghiệp, chúng tôi hài lòng khi nhận được ứng viên và hợp tác với HR2B. Tôi hy vọng trong tương lai gần, chúng ta có thể chào đón thêm nhiều thành viên mới.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh Candidate
Quản lý nguồn nhân lực
Công ty Niro Ceramic Việt Nam - Bà Võ Thị Kiều Trinh
Hồ Chí Minh SearchShare on network
Top page