Bà Phan Hồng Vân Bà Phan Hồng Vân - Trưởng phòng Nhân sự
Công ty ZINIO
Hồ Chí Minh
Payroll
28 Nov, 2018


Tôi muốn nói rằng HR2B là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tính lương đáng tin cậy và uy tín nhất mà tôi từng sử dụng. Tôi luôn nhận được những sự hỗ trợ tuyệt vời và nhanh chóng, đồng thời luôn được cập nhật những thay đổi pháp lý mới nhất một cách đầy đủ và chuẩn xác. Tôi đánh giá rất cao và đề cử cho dịch vụ tính lương của HR2B.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page