Bà Phạm Thị Minh Tuyền Bà Phạm Thị Minh Tuyền - Điều hành & Tuyển dụng
Công ty Nam Long
Hồ Chí Minh
Search
03 Oct, 2018


Thân thiện, nhanh chóng và chất lượng - Đó là cảm nhận của chúng tôi khi làm việc với HR2B.

Cảm ơn bạn HR2B rất nhiều vì đã giúp chúng tôi tuyển dụng các vị trí nhân sự cấp cao. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình và nhanh chóng của chị Mỹ Hạnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với HR2B trong tương lai


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page