Bà Phạm Khánh Bảo Ngọc Bà Phạm Khánh Bảo Ngọc - Trưởng phòng tiếp thị
Công ty Pranda Việt Nam
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Thanks anh vì đã nhiệt tình tư vấn. Tuần sau anh Minh rảnh sắp xếp cho em 1 tiếng em mời anh cà phê nha! ^^


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page