Bà Nguyễn Vân Bảo Trân Bà Nguyễn Vân Bảo Trân - Quản lý dịch vụ khách hàng
Công ty Avery Dennison Việt Nam
Hồ Chí Minh
Candidate
02 Apr, 2018


Kính gửi Chi Hồng,
 
Tôi vô cùng cảm thấy rất biết ơn khi có công việc tại một công ty tốt như Avery Dennison Vietnam, bạn là người xuất hiện đầut iên trong suy nghĩ của tôi.
 
Sự nhiệt tình của bạn trong công việc và đạo đức làm việc cao là điều quan trọng nhất để các ứng viên cảm thấy tự tin khi chuẩn bị việc làm.
 
Tôi có thể sẽ làm điều này không tốt cho đến thời điểm hiện tại mà không có sự khích lệ của bạn.
 
Bạn đang làm công việc để lại dấu chân tích cực cho thị trường lao động nói chung và kinh nghiệm của cá nhân chi tiết, mà tôi gọi là người trồng trọt.
 
Hy vọng bạn có thể tiếp tục mà không mất sự nhiệt tình và năng lực tạo động lực. Cho đi nhiều hơn, giành chiến thắng nhiều hơn, đạt được nhiều hơn!

Trân trọng,

Eden


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page