Bà Nguyễn Thu Trang Bà Nguyễn Thu Trang - Quản lý tiếp thị
Công ty Garena Việt Nam
Hà Nội
Candidate
05 Mar, 2018


Dương đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi tìm kiếm công việc mới. Sự phản hồi nhanh chóng, khả năng giải quyết vấn đề và cách cư xử tử tế của cô ấy là chìa khóa thành công trong mối quan hệ hợp tác của chúng tôi. Tôi tin rằng với sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn nhân sự và tính cách nhiệt tình của Dương, cô ấy sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page