Bà Nguyễn Thu Quỳnh Bà Nguyễn Thu Quỳnh - Liên kết chiến lược kinh doanh toàn cầu
Công ty Gras Savoyve Willis
Hà Nội
Candidate
05 Mar, 2018


Tôi viết thư này để cho bạn biết rằng nhờ dịch vụ của bạn, tôi đã thành công bắt đầu công việc của tôi tại Gras Savoye Willis hôm nay. Bạn đã rất cố gắng trong quá trình tuyển dụng 2 tháng qua và tôi thật sự đánh giá cao dịch vụ của bạn. Bạn đã luôn hỗ trợ và phản hồi nhiệt tình, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ tôi đạt được công việc này. Bạn đã tạo nên một hình ảnh tư vấn viên HR2B tích cực và chuyên nghiệp trong tôi.
Do đó, vào ngày làm việc đầu tiên của mình, tôi muốn gửi lời cám ơn đến bạn vì đã hỗ trợ tôi trong suốt quá trình ứng tuyển vào Gras Savoye Willis. Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất và hãy giữ liên lạc nhé!
Một lần nữa cám ơn bạn và trân trọng.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page