Bà Nguyễn Thị Vân Anh Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám Sát bộ phận mua hàng
Công ty DLB Network
Hồ Chí Minh
Search
02 Apr, 2018


Thực ra mình thấy bên Đăng làm việc hiệu quả, nhanh chóng ah. Hai cái Cv mà Đăng gửi cho chị đều đạt yêu cầu chỉ có điều sếp chị thích Chị Mai hơn thôi, chớ bạn kia cũng ok lắm.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page