Bà Nguyễn Thị Tương Vương Bà Nguyễn Thị Tương Vương - Giám đốc nhân sự
Công ty Geodis Việt Nam
Hồ Chí Minh
Search
27 Jun, 2018


Chất lượng dịch vụ: Nguồn dữ liệu ứng viên tiềm năng trong nhiều ngành và vị trí
Thái độ phục vụ của tư vấn viên: tư duy khách hàng tuyệt vời, phản hồi nhanh chóng, cập nhật thông tin cho khách hàng kịp thời, cung cấp ứng viên trước thời hạn ngay cả khi chỉ có vài ngày để tìm kiếm.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page