Bà Nguyễn Thị Tương Vương Bà Nguyễn Thị Tương Vương - Giám đốc nhân sự
Công ty Geodis Việt Nam
Hồ Chí Minh
Search
27 Jun, 2018


Chất lượng dịch vụ: Nguồn dữ liệu ứng viên tiềm năng trong nhiều ngành và vị trí
Thái độ phục vụ của tư vấn viên: tư duy khách hàng tuyệt vời, phản hồi nhanh chóng, cập nhật thông tin cho khách hàng kịp thời, cung cấp ứng viên trước thời hạn ngay cả khi chỉ có vài ngày để tìm kiếm.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page