Bà Nguyễn Thị Tương Vương Bà Nguyễn Thị Tương Vương - Giám đốc nhân sự
Công ty Geodis Việt Nam
Hồ Chí Minh
Search
27 Jun, 2018


Chất lượng dịch vụ: Nguồn dữ liệu ứng viên tiềm năng trong nhiều ngành và vị trí
Thái độ phục vụ của tư vấn viên: tư duy khách hàng tuyệt vời, phản hồi nhanh chóng, cập nhật thông tin cho khách hàng kịp thời, cung cấp ứng viên trước thời hạn ngay cả khi chỉ có vài ngày để tìm kiếm.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page