Bà Nguyễn Thị Thủy Bà Nguyễn Thị Thủy - Trợ lý giám đốc nhân sự
Samsung SDS GSCL Việt Nam
Hà Nội
Payroll
22 Dec, 2018


Sau 2 tháng làm việc cùng với HR2B, chúng tôi hài lòng với dịch vụ của HR2B và các bạn nhân viên của HR2B. Chúng tôi hy vọng sẽ có sự hợp tác tốt như vậy và hơn nữa trong tương lai.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page