Bà Nguyễn Thị Thủy Bà Nguyễn Thị Thủy - Trợ lý giám đốc nhân sự
Samsung SDS GSCL Việt Nam
Hà Nội
Payroll
22 Dec, 2018


Sau 2 tháng làm việc cùng với HR2B, chúng tôi hài lòng với dịch vụ của HR2B và các bạn nhân viên của HR2B. Chúng tôi hy vọng sẽ có sự hợp tác tốt như vậy và hơn nữa trong tương lai.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page