Bà Nguyễn Thị Thủy Bà Nguyễn Thị Thủy - Trợ lý giám đốc nhân sự
Samsung SDS GSCL Việt Nam
Hà Nội
Payroll
22 Dec, 2018


Sau 2 tháng làm việc cùng với HR2B, chúng tôi hài lòng với dịch vụ của HR2B và các bạn nhân viên của HR2B. Chúng tôi hy vọng sẽ có sự hợp tác tốt như vậy và hơn nữa trong tương lai.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page