Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Bộ phận tính lương
Công ty SCH
Hồ Chí Minh
Payroll
03 Dec, 2018


 Về tổng thể, tôi khá hài lòng với dịch vụ tính lương của HR2B


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tư vấn viên
Bà Bùi Thị Thu Anh - Công ty KellyOCG
Hồ Chí Minh Staffing
Giám đốc Maxim's Restaurant
Bà Hương Thảo - Tổng Công ty Bến Thành
Hồ Chí Minh Other
Nhân sự
Alisa Bai - Công ty TNHH Transcom Intruments
Ngoài nước Payroll
Trưởng phòng Nhân sự
Bà Phan Hồng Vân - Công ty ZINIO
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm, bộ phận Phát triển
Ông Sang Huỳnh - Công ty Live Group
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page