Bà Nguyễn Thị Bé Bà Nguyễn Thị Bé - Quản lý tài khoản
Công ty Gras Savoye
Hà Nội
Candidate
05 Mar, 2018


Tôi viết thư này để cám ơn HR2B và bạn đã hỗ trợ tôi thành công đạt được công việc Giám đốc quản lý khách hàng tại Gras Savoye Willis Việt Nam. Tôi đã rất ấn tượng khi lần đầu tiên tôi gửi thư đến HR2B, thư của tôi đã được xử lý và phản hồi rất nhanh chóng. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của tôi với anh Trung vì tất cả sự hỗ trợ to lớn và những lời khuyên chuyên nghiệp xuyên suốt quá trình ứng tuyển của tôi.
Hợp tác với HR2B là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của tôi. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu với HR2B bạn bè/người quen của tôi, những người mong muốn tìm kiếm một cơ hội việc làm mới hoặc có nhu cầu về nhân sự.
Chúc bạn và HR2B mọi điều tốt đẹp nhất và Chúc Mừng Năm Mới!


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page