Bà Nguyễn Mai Trúc Quyên Bà Nguyễn Mai Trúc Quyên - Hổ trợ doanh nghiệp
Công ty Tetra Pak
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Tôi rất tiếc vì mãi mới có dịp để nói lời cám ơn bạn thật nhiều vị cơ hội việc làm tại TPVN mà bạn giới thiệu.
Tôi có thể nhận được công việc này tất cả đều nhờ vào kinh nghiệm chuyên nghiệp của bạn, tôi đánh giá rất cao về điều đó.
Hãy tiếp tục phát huy sự nhiệt tình đó và mang lại nhiều cơ hội tốt cho người khác nữa nhé!


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page