Bà Nguyễn Mai Trúc Quyên Bà Nguyễn Mai Trúc Quyên - Hổ trợ doanh nghiệp
Công ty Tetra Pak
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Tôi rất tiếc vì mãi mới có dịp để nói lời cám ơn bạn thật nhiều vị cơ hội việc làm tại TPVN mà bạn giới thiệu.
Tôi có thể nhận được công việc này tất cả đều nhờ vào kinh nghiệm chuyên nghiệp của bạn, tôi đánh giá rất cao về điều đó.
Hãy tiếp tục phát huy sự nhiệt tình đó và mang lại nhiều cơ hội tốt cho người khác nữa nhé!


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page