Bà Nghiêm Thị Huyền Bà Nghiêm Thị Huyền - Quản lý nhân sự trong nước
Công ty Tech Data Advanced Solutions Việt Nam
Hồ Chí Minh
Staffing
14 Dec, 2018


Đây là một dịch vụ nhân sự tốt và cung cấp thông tin rất nhanh chóng.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page