Bà Nghiêm Thị Huyền Bà Nghiêm Thị Huyền - Quản lý nhân sự trong nước
Công ty Tech Data Advanced Solutions Việt Nam
Hồ Chí Minh
Staffing
14 Dec, 2018


Đây là một dịch vụ nhân sự tốt và cung cấp thông tin rất nhanh chóng.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page