Bà Marnie Watson Bà Marnie Watson - Trưởng phòng kinh doanh và tiếp thị
Công ty ACG
Hồ Chí Minh
Search
02 Apr, 2018


Gửi HR2B và đặc biệt là tư vấn viên của chúng tôi, chị Lương Thị Mỹ Hạnh, đã hợp tác rất tuyệt vời và giúp đỡ chúng tôi tìm kiếm Quản lý vùng Việt Nam/Thái Lan phù hợp. Các bạn làm việc rất hiệu quả trong việc tìm kiếm nguồn ứng viên phù hợp, tích cực trao đổi trong từng bước của quy trình tuyển dụng và làm cho nó trở nên đơn giản và hiệu quả hơn với chúng tôi. Rất cám ơn HR2B.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page