Bà Mai Lan Bà Mai Lan - Trưởng phòng kinh doanh và tiếp thị
Công ty Unicity Marketing Việt Nam
Hà Nội
Search
05 Mar, 2018


Làm việc cùng HR2B đã mang đến cho tôi những trãi nghiệm rất tuyệt. Thật lòng cảm ơn vì sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn trong quá trình tìm kiếm ứng viên phì hợp cho công ty tôi.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page