Bà Lisa Au Bà Lisa Au - Nhân sự & Quản trị
Công ty TNHH môi giới Maersk
Quốc tếl
Payroll
14 Dec, 2018


Với những dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp bởi HR2B trong suốt những năm qua, chúng tôi không còn nghi ngờ gì khi tiếp tục mối quan hệ hợp tác kinh doanh của chúng ta.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page