Bà Lisa Au Bà Lisa Au - Nhân sự & Quản trị
Công ty TNHH môi giới Maersk
Quốc tếl
Payroll
14 Dec, 2018


Với những dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp bởi HR2B trong suốt những năm qua, chúng tôi không còn nghi ngờ gì khi tiếp tục mối quan hệ hợp tác kinh doanh của chúng ta.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page