Bà Lisa Au Bà Lisa Au - Nhân sự & Quản trị
Công ty TNHH môi giới Maersk
Quốc tếl
Payroll
14 Dec, 2018


Với những dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp bởi HR2B trong suốt những năm qua, chúng tôi không còn nghi ngờ gì khi tiếp tục mối quan hệ hợp tác kinh doanh của chúng ta.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page