Bà Lisa Au Bà Lisa Au - Quản lý Nhân sự
Công ty TNHH Maersk Broker Asia
Hà Nội
Payroll
06 Apr, 2018


Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ chuyên nghiệp của HR2B và mong muốn tiếp tục hợp tác kinh doanh.


Hữu ích?
2 2
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page