Bà Lisa Au Bà Lisa Au - Quản lý Nhân sự
Công ty TNHH Maersk Broker Asia
Hà Nội
Payroll
06 Apr, 2018


Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ chuyên nghiệp của HR2B và mong muốn tiếp tục hợp tác kinh doanh.


Hữu ích?
2 2
 
 


Liên quan

Trưởng nhóm, bộ phận Phát triển
Ông Sang Huỳnh - Công ty Live Group
Hồ Chí Minh Candidate
Điều phối viên
Bà Quách Thị Việt Hoa - Công ty Oriflame
Hồ Chí Minh Candidate
Người đại diện
Ông Hồ Vũ Thanh Hải - Công ty Neo Asia
Hồ Chí Minh Candidate
Nhân viên điều hành
Bà Vu Tinh - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế CMB
Hà Nội Search
Thư ký giám đốc
Bà Tạ Quế Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page