Bà Linh Bà Linh - Chuyên viên nhân sự
Công ty Lotte Card
Hà Nội
Search
03 Oct, 2018


Làm việc với HR2B là một trải nghiệm tuyệt vời cho công ty của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của bạn trong việc tìm kiếm ứng cử viên phù hợp cho công ty của chúng tôi


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page