Bà Liên Nguyễn (Jolie) Bà Liên Nguyễn (Jolie) - Kế toán viên
GardenLine Việt Nam
Hồ Chí Minh
Search
02 Mar, 2018


Rất cám ơn sự hỗ trợ của bạn trong quá trình tìm kiếm ứng viên của chúng tôi. Ứng viên của bạn đã làm việc tại công ty chúng tôi gần hai tháng và tôi rất vui báo cho bạn biết rằng cô ấy đã làm việc rất tốt và sếp của chúng tôi rất hài lòng với vai trò của cô ấy.
Tôi hy vọng rằng cô ấy có thể làm việc lâu dài để đóng góp cho sự phát triển của công ty và chúng tôi có thể hợp tác với HR2B trong việc tuyển dụng các vị trí khác trong tương lai.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page