Bà Liên Nguyễn (Jolie) Bà Liên Nguyễn (Jolie) - Kế toán viên
GardenLine Việt Nam
Hồ Chí Minh
Search
02/03/2018


Rất cám ơn sự hỗ trợ của bạn trong quá trình tìm kiếm ứng viên của chúng tôi. Ứng viên của bạn đã làm việc tại công ty chúng tôi gần hai tháng và tôi rất vui báo cho bạn biết rằng cô ấy đã làm việc rất tốt và sếp của chúng tôi rất hài lòng với vai trò của cô ấy.
Tôi hy vọng rằng cô ấy có thể làm việc lâu dài để đóng góp cho sự phát triển của công ty và chúng tôi có thể hợp tác với HR2B trong việc tuyển dụng các vị trí khác trong tương lai.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page