Bà Liên Nguyễn (Jolie) Bà Liên Nguyễn (Jolie) - Kế toán viên
GardenLine Việt Nam
Hồ Chí Minh
Search
02 Mar, 2018


Rất cám ơn sự hỗ trợ của bạn trong quá trình tìm kiếm ứng viên của chúng tôi. Ứng viên của bạn đã làm việc tại công ty chúng tôi gần hai tháng và tôi rất vui báo cho bạn biết rằng cô ấy đã làm việc rất tốt và sếp của chúng tôi rất hài lòng với vai trò của cô ấy.
Tôi hy vọng rằng cô ấy có thể làm việc lâu dài để đóng góp cho sự phát triển của công ty và chúng tôi có thể hợp tác với HR2B trong việc tuyển dụng các vị trí khác trong tương lai.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page