Bà Lê Kim Nguyên Bà Lê Kim Nguyên - Phòng nhân sự nhân
Da Gia Company
Hồ Chí Minh
Search
05 Mar, 2018


Chị rất hài lòng về dịch vụ của bên em, đặc biệt là Vân, rất nhiệt tình, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.
Hy vọng sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác với bên Vân


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page