Bà Lê Kim Nguyên Bà Lê Kim Nguyên - Phòng nhân sự nhân
Da Gia Company
Hồ Chí Minh
Search
05 Mar, 2018


Chị rất hài lòng về dịch vụ của bên em, đặc biệt là Vân, rất nhiệt tình, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.
Hy vọng sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác với bên Vân


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page