Bà Lê Hồng Vân Bà Lê Hồng Vân - Quản lý hoạt động
Tập đoàn Quess Việt Nam
Hồ Chí Minh
Staffing
30 Dec, 2018


Thank you for your kind support and prompt service to our company, especially with the diligence and customer care manners of Ms. Cu Thi Hoa, Ms. Dinh Thi Vy Thi, we received a lot of support during a tight deadline.

Thanks & best regards


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page