Bà Lê Hồng Vân Bà Lê Hồng Vân - Quản lý hoạt động
Tập đoàn Quess Việt Nam
Hồ Chí Minh
Staffing
30 Dec, 2018


Thank you for your kind support and prompt service to our company, especially with the diligence and customer care manners of Ms. Cu Thi Hoa, Ms. Dinh Thi Vy Thi, we received a lot of support during a tight deadline.

Thanks & best regards


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page