Bà Lã Thị Quỳnh Lê Bà Lã Thị Quỳnh Lê - Phó giám đốc thiết kế
Công ty Nam Long
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Rất cám ơn dịch vụ tuyển dụng của em. Vị trí em giới thiệu rất phù hợp với kinh nghiệm của chị. Chị đánh giá cao sự hỗ trợ của em và sẽ giới thiệu dịch vụ của HR2B với đồng nghiệp cũng như bạn bè cùa mình. Cám ơn em.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page