Bà Hồng Thị Quỳnh Giao Bà Hồng Thị Quỳnh Giao - Đối tác phát triển
Công ty Michelin Việt Nam
Hồ Chí Minh
Staffing
18 Dec, 2018


Tôi viết thay mặt Michelin VN để gửi đến sự đánh giá cao nhất của chúng tôi về nhữngnỗ lực tuyệt vời trong việc cung ứng nhân sự và tuyển dụng thành công cho nhu cầu kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi ủy thác HR2B cho các dịch vụ này và bạn đã làm rất tốt.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì sự hợp tác tốt và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của các bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page