Bà Hồng Thị Quỳnh Giao Bà Hồng Thị Quỳnh Giao - Đối tác phát triển
Công ty Michelin Việt Nam
Hồ Chí Minh
Staffing
18 Dec, 2018


Tôi viết thay mặt Michelin VN để gửi đến sự đánh giá cao nhất của chúng tôi về nhữngnỗ lực tuyệt vời trong việc cung ứng nhân sự và tuyển dụng thành công cho nhu cầu kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi ủy thác HR2B cho các dịch vụ này và bạn đã làm rất tốt.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì sự hợp tác tốt và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của các bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page