Bà Hồng Thị Quỳnh Giao Bà Hồng Thị Quỳnh Giao - Đối tác phát triển
Công ty Michelin Việt Nam
Hồ Chí Minh
Staffing
18 Dec, 2018


Tôi viết thay mặt Michelin VN để gửi đến sự đánh giá cao nhất của chúng tôi về nhữngnỗ lực tuyệt vời trong việc cung ứng nhân sự và tuyển dụng thành công cho nhu cầu kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi ủy thác HR2B cho các dịch vụ này và bạn đã làm rất tốt.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì sự hợp tác tốt và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của các bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page