Bà Hoàng Thị Thu Hằng Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Quản lý kinh doanh
Tập đoàn Shriro
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Chỉ mới lần đầu làm việc với HR2B thôi nhưng mình rất ấn tượng về cách tư vấn công việc hết sức chuyên sâu cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình và chân thành của HR2B trong quá trình kết nối giữa mình và nhà tuyển dụng


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page