Bà Hoàng Thị Thu Hằng Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Quản lý kinh doanh
Tập đoàn Shriro
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Chỉ mới lần đầu làm việc với HR2B thôi nhưng mình rất ấn tượng về cách tư vấn công việc hết sức chuyên sâu cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình và chân thành của HR2B trong quá trình kết nối giữa mình và nhà tuyển dụng


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page