Bà Hoàng Thị Thu Hằng Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Quản lý kinh doanh
Tập đoàn Shriro
Hồ Chí Minh
Candidate
03 Oct, 2018


Chỉ mới lần đầu làm việc với HR2B thôi nhưng mình rất ấn tượng về cách tư vấn công việc hết sức chuyên sâu cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình và chân thành của HR2B trong quá trình kết nối giữa mình và nhà tuyển dụng


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page