Bà Hoàng Mỹ An Bà Hoàng Mỹ An - Trưởng phòng
Công ty Wizeline
Hồ Chí Minh
Payroll
04 Jun, 2018


Wizeline đã sử dụng dịch vụ payroll của HR2B được hơn một năm. Suốt thời gian hợp tác, các chuyên viên của HR2B luôn phản hồi kịp thời và hỗ trợ rất tốt các yêu cầu của Wizeline.
Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ payroll của HR2B và mong sẽ hợp tác lâu dài với HR2B.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page