Bà Hoàng Mỹ An Bà Hoàng Mỹ An - Trưởng phòng
Công ty Wizeline
Hồ Chí Minh
Payroll
04/06/2018


Wizeline đã sử dụng dịch vụ payroll của HR2B được hơn một năm. Suốt thời gian hợp tác, các chuyên viên của HR2B luôn phản hồi kịp thời và hỗ trợ rất tốt các yêu cầu của Wizeline.
Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ payroll của HR2B và mong sẽ hợp tác lâu dài với HR2B.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page