Bà Hoàng Mỹ An Bà Hoàng Mỹ An - Trưởng phòng
Công ty Wizeline
Hồ Chí Minh
Payroll
04 Jun, 2018


Wizeline đã sử dụng dịch vụ payroll của HR2B được hơn một năm. Suốt thời gian hợp tác, các chuyên viên của HR2B luôn phản hồi kịp thời và hỗ trợ rất tốt các yêu cầu của Wizeline.
Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ payroll của HR2B và mong sẽ hợp tác lâu dài với HR2B.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page