Bà Hoàng Mỹ An Bà Hoàng Mỹ An - Trưởng phòng
Công ty Wizeline
Hồ Chí Minh
Payroll
04 Jun, 2018


Wizeline đã sử dụng dịch vụ payroll của HR2B được hơn một năm. Suốt thời gian hợp tác, các chuyên viên của HR2B luôn phản hồi kịp thời và hỗ trợ rất tốt các yêu cầu của Wizeline.
Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ payroll của HR2B và mong sẽ hợp tác lâu dài với HR2B.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page