Bà Hiền Nguyễn Bà Hiền Nguyễn - Nhân sự cao cấp
Công ty Esoft Flow
Hà Nội
Search
05 Mar, 2018


Rất cám ơn sự hỗ trợ của HR2B đối với Esoftflow. Chúng tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của bạn trong việc tìm kiếm những ứng viên phù hợp cho công ty chúng tôi và hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều ứng viên tiềm năng nữa.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page