Bà Hạnh Phan Bà Hạnh Phan - Cán bộ nhân sự
Công ty LGC
Hồ Chí Minh
Search
03 Oct, 2018


Chuyên nghiệp, nhanh chóng và chăm sóc tốt là những điều tuyệt vời nhất mà dịch vụ của HR2B đã mang đến cho tôi


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page