Bà Đỗ Thị Thúy Vân Bà Đỗ Thị Thúy Vân - Trợ lý hành chính
Công ty TNHH NR Electric International
Hà Nội
Staffing
14 Dec, 2018


Tôi rất hài lòng với dịch vụ của HR2B. Đại diện của họ luôn phản hồi với các yêu cầu của chúng tôi rất nhanh chóng và với tinh thần rất hỗ trợ


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page