Bà Đào Phương Linh Bà Đào Phương Linh - Quản lý Nhân sự
Công ty TNHH Knauf Vietnam
Hà Nội
Payroll
17 Tháng tư 2018


- Nhiệt tình, có trách nhiệm.
- Hoàn thành đúng thời hạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Hoàn thành các nhiệm vụ với chất lượng tốt.
Nguyen Thi Trang Hien - A. Menarini Singapore Pte., Ltd
HCMC Payroll
Dịch vụ trả lương của họ là tốt và chính xác.
Duong Vo - Faraday Technology Vietnam
HCMC Payroll
Gửi bảng lương hàng tháng đúng hạn.
Do Thi Hoang - Sumitomo SHI FW Power Vietnam Ltd
HaNoi Payroll
Dịch vụ đáng tin cậy.
Piyapa Thavisri - REHAU LLC
International PayrollShare on network
Top page