Bà Danh Võ Bà Danh Võ - Chuyên gia tư vấn nguồn lực
Công ty Tetra Pak Việt Nam
Hồ Chí Minh
Search
02 Apr, 2018


Trước tiên, rất cảm ơn sự giúp đỡ của Tâm!

Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ các bạn, bao gồm việc phản hồi hiệu quả các yêu cầu tuyển dụng, giới thiệu hồ sơ ứng viên phù hợp, kiên trì và liên tục hỗ trợ tuyển dụng các ứng viên tài năng, chia sẻ những thông tin hữu ích về thị trường lao động, v.v... . HR2B thuộc top 3 công ty tuyển dụng hiệu quả nhất của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi luôn tìm kiếm sự hợp tác và cải tiến trong hoạt đông tuyển dụng từ các bạn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page