Bà Châu Bùi Bà Châu Bùi - Quản lý mua hàng kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc
Công ty Massimo Zanetti Beverage
Hồ Chí Minh
Search
02 Apr, 2018


Dịch vụ HR2B hỗ trợ khách hàng tốt từ khâu ban đầu đến sau khi hoàn tất dịch vụ.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng nhóm, bộ phận Phát triển
Ông Sang Huỳnh - Công ty Live Group
Hồ Chí Minh Candidate
Điều phối viên
Bà Quách Thị Việt Hoa - Công ty Oriflame
Hồ Chí Minh Candidate
Người đại diện
Ông Hồ Vũ Thanh Hải - Công ty Neo Asia
Hồ Chí Minh Candidate
Nhân viên điều hành
Bà Vu Tinh - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế CMB
Hà Nội Search
Thư ký giám đốc
Bà Tạ Quế Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page