Bà Châu Bùi Bà Châu Bùi - Quản lý mua hàng kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc
Công ty Massimo Zanetti Beverage
Hồ Chí Minh
Search
02 Apr, 2018


Dịch vụ HR2B hỗ trợ khách hàng tốt từ khâu ban đầu đến sau khi hoàn tất dịch vụ.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page