Bà Châu Bùi Bà Châu Bùi - Quản lý mua hàng kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc
Công ty Massimo Zanetti Beverage
Hồ Chí Minh
Search
02 Tháng tư 2018


Dịch vụ HR2B hỗ trợ khách hàng tốt từ khâu ban đầu đến sau khi hoàn tất dịch vụ.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page