Bà Châu Bùi Bà Châu Bùi - Quản lý mua hàng kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc
Công ty Massimo Zanetti Beverage
Hồ Chí Minh
Search
02 Apr, 2018


Dịch vụ HR2B hỗ trợ khách hàng tốt từ khâu ban đầu đến sau khi hoàn tất dịch vụ.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page