Alisa Boriraj Alisa Boriraj - Giám đốc nhân sự
Công ty TNHH Total Training Innovations (Thái Lan)
Quốc tế
Staffing
28 Dec, 2018


Good Services and very helpful. When we have any question a HR2B is prompt reply and clear explanation. Specially Ms.Lê Kim Hoàng who handle TTi Global project.

Thank you for your support


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page