Alisa Boriraj Alisa Boriraj - Giám đốc nhân sự
Công ty TNHH Total Training Innovations (Thái Lan)
Quốc tế
Staffing
28 Dec, 2018


Good Services and very helpful. When we have any question a HR2B is prompt reply and clear explanation. Specially Ms.Lê Kim Hoàng who handle TTi Global project.

Thank you for your support


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page