Alisa Bai Alisa Bai - Nhân sự
Công ty TNHH Transcom Intruments
Ngoài nước
Payroll
06 Dec, 2018


Dịch vụ của các bạn thật sự là rất tốt


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tư vấn viên
Bà Bùi Thị Thu Anh - Công ty KellyOCG
Hồ Chí Minh Staffing
Giám đốc Maxim's Restaurant
Bà Hương Thảo - Tổng Công ty Bến Thành
Hồ Chí Minh Other
Bộ phận tính lương
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Công ty SCH
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng phòng Nhân sự
Bà Phan Hồng Vân - Công ty ZINIO
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm, bộ phận Phát triển
Ông Sang Huỳnh - Công ty Live Group
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page