Ali Ali - Trưởng bộ phận Tuyển dụng
Multinational Packaging Company
Hồ Chí Minh
Search
18 Dec, 2014


Tôi muốn thông báo rằng cô Quỳnh (đến từ HR2B) người đứng đầu nhóm tuyển dụng tại Việt Nam của chúng tôi đã hoàn thành công việc rất xuất sắc. Tôi đã từng làm việc với một số nhà tuyển dụng và cô ấy là người đứng đầu trong việc đánh giá và sắp xếp những vấn đề liên quan cho các cuộc phỏng vấn.Hữu ích?
7 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page