Alex Nguyen Alex Nguyen - Digital Marketing Manager
Electrolux
Ho Chi Minh
Candidate
16 Dec, 2016


Bạn My là một chuyên viên nhân sự tuyệt vời. Thật bất ngờ, cô ấy là một người xem xét hồ sơ hoàn hảo khi đọc qua CV của tôi và gửi tôi một cơ hội công việc phù hợp mà tôi đang cảm thất rất hài lòng khi làm việc. Cô ấy còn tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tuyển dụng với rất nhiều thông tin và lời khuyên hữu ích. Thái độ làm việc rất thân thiện và chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và hiểu về người khác là điều làm tôi bất ngờ nhất từ My. Cuối cùng, tôi sẽ rất lấy làm vui lòng để cử My nhưng là một chuyên viên xuất sắc, người mà luôn có thể giúp bạn trong những tình huống khó khăn nhất. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page