Alex Nguyen Alex Nguyen - Digital Marketing Manager
Electrolux
Ho Chi Minh
Candidate
16 Dec, 2016


Bạn My là một chuyên viên nhân sự tuyệt vời. Thật bất ngờ, cô ấy là một người xem xét hồ sơ hoàn hảo khi đọc qua CV của tôi và gửi tôi một cơ hội công việc phù hợp mà tôi đang cảm thất rất hài lòng khi làm việc. Cô ấy còn tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tuyển dụng với rất nhiều thông tin và lời khuyên hữu ích. Thái độ làm việc rất thân thiện và chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và hiểu về người khác là điều làm tôi bất ngờ nhất từ My. Cuối cùng, tôi sẽ rất lấy làm vui lòng để cử My nhưng là một chuyên viên xuất sắc, người mà luôn có thể giúp bạn trong những tình huống khó khăn nhất. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page