Alex Nguyen Alex Nguyen - Digital Marketing Manager
Electrolux
Ho Chi Minh
Candidate
16 Dec, 2016


Bạn My là một chuyên viên nhân sự tuyệt vời. Thật bất ngờ, cô ấy là một người xem xét hồ sơ hoàn hảo khi đọc qua CV của tôi và gửi tôi một cơ hội công việc phù hợp mà tôi đang cảm thất rất hài lòng khi làm việc. Cô ấy còn tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tuyển dụng với rất nhiều thông tin và lời khuyên hữu ích. Thái độ làm việc rất thân thiện và chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và hiểu về người khác là điều làm tôi bất ngờ nhất từ My. Cuối cùng, tôi sẽ rất lấy làm vui lòng để cử My nhưng là một chuyên viên xuất sắc, người mà luôn có thể giúp bạn trong những tình huống khó khăn nhất. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng nhóm, bộ phận Phát triển
Ông Sang Huỳnh - Công ty Live Group
Hồ Chí Minh Candidate
Điều phối viên
Bà Quách Thị Việt Hoa - Công ty Oriflame
Hồ Chí Minh Candidate
Người đại diện
Ông Hồ Vũ Thanh Hải - Công ty Neo Asia
Hồ Chí Minh Candidate
Nhân viên điều hành
Bà Vu Tinh - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế CMB
Hà Nội Search
Thư ký giám đốc
Bà Tạ Quế Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page