Alex Nguyen Alex Nguyen - Digital Marketing Manager
Electrolux
Ho Chi Minh
Candidate
16 Dec, 2016


Bạn My là một chuyên viên nhân sự tuyệt vời. Thật bất ngờ, cô ấy là một người xem xét hồ sơ hoàn hảo khi đọc qua CV của tôi và gửi tôi một cơ hội công việc phù hợp mà tôi đang cảm thất rất hài lòng khi làm việc. Cô ấy còn tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tuyển dụng với rất nhiều thông tin và lời khuyên hữu ích. Thái độ làm việc rất thân thiện và chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và hiểu về người khác là điều làm tôi bất ngờ nhất từ My. Cuối cùng, tôi sẽ rất lấy làm vui lòng để cử My nhưng là một chuyên viên xuất sắc, người mà luôn có thể giúp bạn trong những tình huống khó khăn nhất. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page