Workshop: How to Outsource Payroll Processing

Ho Chi Minh 5485

Vào lúc 3h chiều ngày thứ Sáu 11/12/2015 tại tòa nhà PSG, số 11 đường Nguyễn Gia Thiều, HR2B đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề: "Sử dụng dịch vụ quản lí tiền lương như thế nào"

Hội thảo chuyên đề của HR2B: Sử Dụng Dịch Vụ Quản Lí Tiền Lương

Buổi hội thảo này là một phần của chuỗi sự kiện chuyên đề về Quản lí Tiền lương của HR2B đã được tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng trước đó.

Hội thảo chuyên đề của HR2B: Sử Dụng Dịch Vụ Quản Lí Tiền Lương

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Phó tổng giám đốc của công ty là diễn giả của buổi hội thảo.

Hội thảo chuyên đề của HR2B: Sử Dụng Dịch Vụ Quản Lí Tiền Lương

Bà Bích Hồng bắt đầu buổi hội thảo với chủ đề "Tuân thủ Pháp lí" - chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm trong khảo sát ngắn của HR2B vài tuần trước. Trong chủ đề này, bà Bích Hồng đã chia sẻ một số thông tin về 'Những thay đổi sắp tới và tác động của nó đến việc tính lương' cũng như 'HR2B đảm bảo tuân thủ pháp lí như thế nào'

Sau đó, bà Bích Hồng tiếp tục chia sẻ về các chủ đề "Ước tính chi phí quản lí tiền lương" và "Làm sao lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ". Trong phần này, bà Bích Hồng cũng giới thiệu công thức ước tính chi phí quản lí tiền lương cũng như những chú ý khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.

Hội thảo chuyên đề của HR2B: Sử Dụng Dịch Vụ Quản Lí Tiền Lương

Buổi hội thảo tiếp tục với phần trả lời các câu hỏi từ phía người tham dự và tham quan văn phòng HR2B.

Worth reading?
9 0 5 5 9We are here to help.


If you are interested in speaking with HR2B about Recruiting, Payroll, Staffing outsourcing need.
Please reach out via email contact@hr2b.com.


Get in touch


Share on network
Top page