Vet Sales Manager

#21500

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a foreign company

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Sales/ Business Development
Industry
Health care - Medical
Consultant
Nguyen Trung Long
Nguyen Trung Long
Tel: +028 62883888 Ext: 843
- Điều hành hoạt động kinh doanh của sản phẩm thú y – thủy sản;
- Phát triển mạng lưới kinh doanh các mặt hàng dùng trong thú y – thủy sản;
- Lập kế hoạch kinh doanh của công ty: kế hoạch quý, kế hoạch năm…;
- Phân tích và đưa ra các giải pháp marketing sản phẩm, tiếp thị sản phẩm;
- Cam kết chỉ tiêu doanh số và điều phối, thực hiện để đạt mục tiêu;
- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các trang trại;
- Xây dựng, phát triển đội ngũ kinh doanh tại các địa bàn phù hợp;
- Đào tạo nhân viên về chuyên môn kỹ thuật & kỹ năng bán hàng đảm bảo nguồn lực mạnh cho khối kinh doanh. Tổ chức đánh giá sàng lọc nhân viên dưới quyền;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh theo định kỳ và theo yêu cầu của BGĐ.

Requirements


- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành thú y – thủy sản…;
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong quản lý kinh doanh, tư vấn TYTS;
- Có kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí quản lý.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Trung Long at this number
+028 62883888 - Ext 843Share on network
Top page