Trưởng phòng Hành chính - Văn thư

#19862

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is an industrial products manufacturer.

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Human Resources/ Admin
Industry
Consumer products
Consultant
Nguyen Kieu Trang
Nguyen Kieu Trang
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 810
- Tổ chức và phân công công việc cho nhân viên trong Phòng Hành Chánh đảm bảo đáp ứng các yêu cầu công việc theo đúng chức năng của phòng được qui định theo quy chế Công ty.

- Quản lí chi phí và sử dụng tài sản, các hoạt động đầu tư trang bị cơ sở vật chất hạ tầng, vật phẩm quảng cáo, phương tiện làm việc phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đại diện Ban Tổng Giám Đốc làm việc với các cơ quan chức năng về mặt pháp lí theo ủy quyền của Tổng Giám Đốc.

- Tổ chức và giám sát các hoạt động quản lý mộc dấu theo quy định, lưu trữ văn thư, luân chuyển công văn đi, công văn đến, các văn bản hoặc tài liệu phục vụ cho Công ty.

- Theo dõi các hoạt động cung cấp văn phòng phẩm, điện, điện thoại, nước, internet, đồng phục, bảo hộ lao động…

- Thực hiện các thủ tục đăng ký pháp lí cho Công ty. Chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo quản hồ sơ pháp nhân, hồ sơ pháp lí của Công ty.

- Phụ trách các vụ kiện tụng tranh chấp của công ty.

- Phối hợp tổ chức và điều hành các chương trình hội nghị, hội thảo, các hoạt động kỷ niệm, tiếp khách hàng hoặc đối tác của Công ty hoặc các sự kiện nội bộ.

- Tổ chức và kiểm tra các hoạt động vệ sinh văn phòng, vệ sinh công nghiệp và chăm sóc mỹ quan văn phòng, kho của Công ty.

- Tổ chức phương án và giám sát thực hiện các hoạt động an toàn, an ninh, phòng cháy chữa cháy trong toàn Công ty.

- Quản lí và giám sát xe con, điều động xe đưa đón, phục vụ đi lại cho cán bộ nhân viên.

- Lập kế hoạch và triển khai các phương án kinh doanh dịch vụ cho thuê mặt bằng theo định hướng của Công ty.

- Quản lý máy móc thiết bị văn phòng của Công ty: máy tính, trang thiết bị văn phòng, điện thoại, internet, …

- Theo dõi và giám sát hoạt động bảo trì, bảo dưỡng văn phòng, kho, công trình xây dựng của Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động của phòng theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám Đốc.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám Đốc về kết quả họat động của Phòng theo đúng chức năng và nhiệm vụ được qui định trong quy chế tổ chức và điều hành của Công ty.

- Hàng tháng tổng hợp và phân tích báo cáo đánh giá, chấm điểm nhân viên thuộc quyền quản lý. Tổng hợp kết quả, lập bảng so sánh với kỳ trước và gửi báo cáo cho Ban Tổng Giám Đốc.

Requirements


- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế/quản trị kinh doanh/luật hoặc các ngành liên quan.

- Tiếng Anh – Bằng B trở lên

- Tin học văn phòng

- 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Năng động, chu đáo, trung thực, có khả năng tổ chức, quản lý và phân công công việc.

- Nắm vững các qui định của luật lao động, có kiến thức chuyên sâu về quản lí nhân sự, quản lí hành chánh.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Kieu Trang at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 810Share on network
Top page