Transport Coordinator

#25162

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Bac Ninh
Level
Experienced
Function
Supply Chain/ Logistics/ Warehousing
Industry
Transportation warehousing logistics
Consultant
Nguyen Ngoc Thien Thanh
Nguyen Ngoc Thien Thanh
Tel: +0901321137 Ext: N/A
- Phối hợp và đôn đốc các nhà cung cấp và kho giao hàng để đảm bảo thời gian giao hàng
- Kiểm soát thời gian giao hàng, tình trạng xe tải về kho và hoạt động của tài xế khi nhận và giao hàng
- Tiếp nhận và lập kế hoạch vận tải
- Cập nhật dữ liệu lên hệ thống ERP và giám sát việc phân phối bằng hệ thống IoT
- Quản lý báo cáo
- Lập báo cáo hàng ngày về kết quả giao hàng gửi cho khách hàng
- Theo dõi thời gian gửi báo cáo cho khách hàng
- Lập báo cáo định kỳ cho quản lý
- Các công việc khác do quản lý giao

Requirements


- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kỹ năng Excel tốt
- Trung thực, có khả năng làm việc dưới áp lực cao và làm thêm giờ
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
- Làm việc theo ca - có ca đêm

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Ngoc Thien Thanh at this number
0901321137Share on network
Top page