Transport Admin

#25163

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Bac Ninh
Level
Experienced
Function
Supply Chain/ Logistics/ Warehousing
Industry
Transportation warehousing logistics
Consultant
Nguyen Ngoc Thien Thanh
Nguyen Ngoc Thien Thanh
Tel: +0901321137 Ext: N/A
Nhận yêu cầu bồi thường, POD
Nhận, kiểm tra và xác nhận POD, ePOD
Nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng qua email
Hệ thống truy cập (Web-Portal) để nhận thêm thông tin chi tiết về bằng chứng
Kiểm tra lại sự tuân thủ của bằng chứng theo SOP
Phân tích nguyên nhân
Đi sâu vào các bằng chứng và số liệu, hình ảnh, video về hoạt động vận tải và phối hợp với các bộ phận khác để tìm ra nguyên nhân của khiếu nại.
Phân loại nguyên nhân từ cửa hàng/vận chuyển/kho và nhận được xác nhận
Quản lý báo cáo
Lập báo cáo hàng ngày về kết quả giải quyết khiếu nại gửi các bên liên quan
Theo dõi thời gian gửi báo cáo cho khách hàng
Lập báo cáo định kỳ cho quản lý
Thanh toán
Hiểu hợp đồng
Chuẩn bị các tài liệu cần thiết liên quan đến công việc thanh toán hàng tháng và nộp cho khách hàng trên thời gian (AR)
Xác minh và xác nhận chi phí do LSP đệ trình
Các công việc khác do cấp quản lý giao

Requirements


Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistic. Ưu tiên vận chuyển, phân phối.
Kỹ năng Excel tốt
Trung thực, có khả năng làm việc dưới áp lực cao và làm thêm giờ
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Nguyen Ngoc Thien Thanh at this number
0901321137Share on network
Top page