Translator - Chinese

#21275

Company Info


Hr2b's client

HR2B's client is a leading company in manufacturing artificial grass field.

Job Information


Work At
Tien Giang
Level
Specialist
Function
Interpreter/ Translator
Industry
Manufacturing
Consultant
Vo Nguyen Van Kim
Vo Nguyen Van Kim
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 822
- Phụ trách việc phiên dịch của bộ phận, bao gồm dịch nói và dịch văn bản.

- Phụ trách 1 phần công việc có liên quan và hỗ trợ trưởng bộ phận giải quyết công việc phát sinh của bộ phận.

Requirements


- Tiếng Hoa lưu loát.

- Trình độ từ TRUNG CẤP trở lên.

- Làm việc theo giờ hành chánh, có thể tăng ca.

- Ưu tiên ứng viên có thêm chuyên môn khác.

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Vo Nguyen Van Kim at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 822Share on network
Top page