Secretary cum Interpreter for GD (Japanese Speaking)

#21362

Company Info


Hr2b's client

Our client is the leading company in air conditioning equipment

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Specialist
Function
Interpreter/ Translator
Industry
IT Hardware - Electronics
Consultant
Ngo Thi Thu Hong
Ngo Thi Thu Hong
Tel: +84 028 6288 3888 Ext: 872
- Thông dịch tại các cuộc họp, phiên làm việc chính thức của ban giám đốc
- Dịch tài liệu chính xác từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và ngược lại
- Sắp xếp cuộc họp, hội nghị, hội nghị truyền hình, tổ chức, chuẩn bị chương trình nghị sự và họp biên bản, chỉ đạo và mong muốn của Ban Giám đốc bằng văn bản cho các phòng ban liên quan
- Soạn thảo rõ ràng, chính xác, trình bày, nhận xét, báo cáo và các tài liệu khác từ hướng dẫn ngắn gọn của ban giám đốc
- Hỗ trợ các công việc thư ký, hành chánh cho Tổng giám đốc trong các công việc hàng ngày
- Chuẩn bị và / hoặc tham gia vào kế hoạch kinh doanh trong các chuyến công tác của BOD
- Các nhiệm vụ khác do ban giám đốc giao phó

Requirements


- Tốt nghiệp đại học
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong cùng lĩnh vực
- Tiếng Nhật: kỹ năng thông dịch viên (ở trình độ cao cấp), N2 trở lên
- Có khả năng giao tiếp và có khả năng phản ứng nhanh
- Có thể làm việc dưới áp lực và hợp tác tốt
- Cẩn thận, năng động, chăm chỉ, tự tin
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Ngo Thi Thu Hong at this number
+84 028 6288 3888 - Ext 872Share on network
Top page