Sales Manager (Hai Phong)

#24702

Company Info


HR2B's client

Shipping Supply Chain company

Job Information


Work At
Hai Phong
Level
Manager
Function
Sales/ Business Development
Industry
Transportation warehousing logistics
Consultant
Hoang Thi Anh Dao
Hoang Thi Anh Dao
Tel: +0902345948 Ext:
1. Chủ trì hoàn toàn các công việc hàng ngày của Phòng kinh doanh;
2. Xây dựng, tổ chức và thực hiện kế hoạch hàng năm của công ty để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh;
3. Xây dựng các quy trình và hệ thống khác nhau để đảm bảo hoạt động hiệu quả và thông suốt của bộ phận sale theo định hướng phát triển của Công ty;
4. Thúc đẩy kinh doanh không ngừng mở rộng kinh doanh và quan tâm sâu sát đến hoạt động bán hàng;
5. Phát triển và duy trì các khách hàng lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh;
6. Thiết lập và duy trì quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp, liên tục phát triển các nhà cung cấp chất lượng cao, và phối hợp với các đối tác liên quan;
7. Chịu trách nhiệm đào tạo nhân tài nội bộ, xây dựng đội ngũ, thúc đẩy xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững của phòng kinh doanh;
8. Làm tốt công tác quản lý rủi ro trong việc vận hành kinh doanh;
9. Hoàn thành các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao;

Requirements


1. Ưu tiên hơn năm năm kinh nghiệm trong ngành vận tải biển, hơn hai năm kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm làm việc ở các công ty nước ngoài;
2. Quen thuộc với các đường bay Bắc Mỹ và Châu Âu;
3. Có một cơ sở khách hàng nhất định;
4. Quen thuộc với các công ty vận chuyển khác nhau;
5. Thông thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh, trình độ cử nhân trở lên;
6. Trung thực và chính trực, tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc nhóm, chấp hành công việc mạnh mẽ và có thể chấp nhận công việc linh hoạt.
7. Làm quen với việc sử dụng máy tính và các thao tác CNTT cơ bản;

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Hoang Thi Anh Dao at this number
0902345948Share on network
Top page